Czech Folk Tales | Annotated Tale

COMPLETE! Entered into SurLaLune Database in July 2019 with all known ATU Classifications.Preface

THE present collection has been selected from the following sources:--

                    Josef Kubín, Povídky kladské, i., ii. (in "Národopisný vestník ceskoslovanský"). V. Vondrák, Nekolik pohádek z Dubu u Vodnan (S. Bohemia), in "Ceský Lid," xiii.

                   V. Tille, Povídky sebrané na Valassku (S. Moravia). "Národopisný sborník ceskoslovanský," Svazek vii. Prague, 1901.

                   Elpl, Rada pohádek a povestí nasbíraných v Lísni u Brna (Moravia).

                   B. M. Kulda, Moravské národní pohádky a povesti, i. (Prague, 1874). From Moravia.

                   The first two stories ("Twelve Months," "Vítazko") have been retold by the novelist Bozena Nemcová (from the Slovak).

                My translation could not be, of course, a literal one, because many phrases in the original might seem strange to the English reader's ear.

               Finally, I wish to express my thanks to Miss Eleanor Hull and Mr. Robin Flower for revising my English.

               JOSEF BAUDIS.
               London, October 1917.

Bibliographic Information

Tale Title: Preface
Tale Author/Editor: Baudis, Josef
Book Title: Czech Folk Tales
Book Author/Editor: Baudis, Josef
Publisher: George Allen & Unwin Ltd.
Publication City: London
Year of Publication: 1917
Country of Origin: Czech Republic & Slovakia
Classification: Introduction

Next Tale
IntroductionBack to Top